Bike Daisuki! Hashiriya Tamashii – Rider’s Spirits de Super Nintendo traducido al inglés

Bike Daisuki! Hashiriya Tamashii – Rider’s Spirits (I Love Bikes! Street Racer Soul – Rider’s Spirits) de Super Famicom ha sido traducido al inglés por MrRichard999, AgentOrange, TheMajinZenki y FlashPV. Desarrollado por Genki (Tokyo Xtreme Racer,...