Kaeru no Tame ni Kane wa Naru de Game Boy traducido al español

Kaeru no Tame ni Kane wa Naru de Game Boy ha sido traducido al español por Traducciones Lukas. Kaeru no Tame ni Kane wa Naru, que traducido al inglés sería For the Frog the Bell...