Metal Max Returns de Super Nintendo traducido al inglés

Metal Max Returns de Super Famicom ha sido traducido al inglés por Aeon Genesis. Desarrollado por Kuusoukagaku (Super Naxat Open: Golf de Shoubu da! Dorabocchan, Marmalade Boy, Tactics Ogre: Let Us Cling Together (PlayStation), Tiny Bullets)...