Fushigi no Dungeon 2: Fuurai no Shiren de Super Nintendo traducido al inglés

Fushigi no Dungeon 2: Fuurai no Shiren (Mystery Dungeon 2: Shiren the Wanderer) de Super Famicom ha sido traducido al inglés por Aeon Genesis. Tras el desarrollo de Torneko no Daibouken: Fushigi no Dungeon...