[Box Art] Shinshaku Tsurugi no Machi no Ihoujin: Kuro no Kyuuden

Las dos portadas de Shinshaku Tsurugi no Machi no Ihoujin: Kuro no Kyuuden, una revisión ampliada y mejorada de Tsurugi no Machi no Ihoujin: Kuro no Kyuuden, un dungeon crawler desarrollado por Experience que NIS...